Главная » Файлы » Физика » Задачи на украинском языке

В категории материалов: 8
Показано материалов: 1-8

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Повітряний циліндричний конденсатор складається із 
двох коаксіальних циліндрів радіусами R1 =1 cм та 
R2 =3 см. Довжина обкладинок конденсатора L=50 см. 
Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U=100 
B і відключили від джерела. Знайти: 
1) ємність конденсатора;  
2) напруженість поля в конденсаторі на відстані r=2 см від осі циліндра; 
3) швидкість, яку буде мати протон переміщуючись під дією сил поля від однієї обкладинки конденсатора до другої; 
4) на скільки зміниться енергія конденсатора, якщо простір між циліндрами заповнити парафіном (ε = 2).

Дано: 
ε = 2;
R1 = 1cм = 0,01м; 
R2 =3см = 0,03м; 
L= 50 cм = 0.5м; 
r = 2см = 0,02м; 
e = 1,6 ·10-19кл
m = 16,7·10-27кг
-------------------
Знайти:  
С; E;
 U;  ∆∂W – ? 
Задачи на украинском языке | Просмотров: 427 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

В середині довгого прямого соленоїда, що має n0 =10 витків/см, розміщений круговий контур площею S = 10 см². Площина контура розташована під кутом α = 30° до осі соленоїда (див. рисунок). По обмотці соленоїда протікає струм I = 5A. Яка середня ЕРС наводиться в круговому контурі, якщо за час   = 10 мс напрям струму в обмотці змінити на протилежний?
Дано: 
І = 5А; 
n0 = 10 см –¹ = 10³ м–¹
S = 10 см ² = 10 –³ м ²
α = 30°
t = 10 мс = 10 –² с.
 Знайти: ‹ ε ›   – ?
Задачи на украинском языке | Просмотров: 331 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Електричне коло складається із двох джерел ЕРС e1=20В
e2=5В і трьох опорів R1, R2=19Ом и R3=10Ом.. 
Внутрішні опори джерел r1=2Ом, r2=1Ом, через опір R1 
проходить струм I1=0,2 А в напрямку, зазначеному на 
рисунку. Знайти: опір R1 та сили струмів, що проходять 
через опори R2 та R3, різницю потенціалів між точками
Дано:
e1=20 В,
e2=5 В,
r1=2 Ом,
r2=1 Ом,
R2=19 Ом
R3=10 Ом
I1=0,2 А
-----------
Знайти: 
I2, I3,  R1, jВ–jА–?
Задачи на украинском языке | Просмотров: 565 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

По нескінченно довгому проводу, зігнутому так, як показано на рисунку, проходить струм I = 5 А.
 Радіус дуги R = 5 см. Знайти напруженість магнітного поля в тоці O.
Дано:
I = 5 А.
R = 5 см
Знайти: 
Н – ? 
Задачи на украинском языке | Просмотров: 432 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Нескінченно довгий прямолінійний провідник розташований перпендикулярно площині кругового контура і знаходиться на відстані a = 5 см від його центру. Сила струму в провіднику  I1=10A , сила струму в контурі 
I2 = 3A , напрямок струму показаний на рисунку. Радіус контура R = 3 см. 
Знайти індукцію магнітного поля в центрі контуру.
Дано:
I1=10A;
I2=3A;
R = 3см = 1,03 м;
α = 5см = 0,05м
----------------------
Знайти: B:-?
Задачи на украинском языке | Просмотров: 407 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Сфера радіусом  R=5 см та нескінченна площина рівномірно заряджені з поверхневою густиною заряду σ1=10нКл/м² іσ1=–15нКл/м² відповідно. Центр сфери знаходиться на відстані ℓ=10 см від площини. 
Знайти: напруженість електростатичного поля в точці А, що знаходиться на відстані а = 5см від поверхні сфери та 10 см від площини; силу, яка буде діяти на точковий заряд q0 = 0,1нКл, якщо його помістити в точку А.
Дано:
а = 5см = 5×10–² м 
σ1=10нКл/м² =10×10–9Кл/м²
σ1 = –15нКл/м²= –15×10–9Кл/м²
R = 5 см =5×10–² м 
l = 10 см =10×10–² м 
b = 10см =10×10–² м 
q0 = 0,1нКл = 0,1×10–9Кл
Знайти: Е,  F – ?
Задачи на украинском языке | Просмотров: 508 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Електрон, прискорений різницею потенціалів U, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 5 мТл і рухається по гвинтовій лінії з кроком h = 4 см. та радіусом R=1 см. Знайти прискорюючу різницю потенціалів U, яку пройшов електрон.
Дано:
В = 5 мТл = 5 ·10-3 Тл; 
h = 4 см = 0,04 м; 
R = 1 см = 0,01 м;
m = 9,11·10-31 кг; 
e = -1,6 ·10-19 Кл.
-------------------------
Знайти:  U – ?  
Задачи на украинском языке | Просмотров: 753 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Воднорідному магнітному полі з індукцією В=0,5 
Тл рівномірно обертається коротка котушка, що складається
 із N=100 витків площею S=100 см². Вісь обертання лежить 
в площині витків котушки і перпендикулярна лініям індукції
 магнітного поля (див. рисунок). Знайти: максимальну ЕРС, 
яка наводиться в котушці при її обертанні з періодом 
Т=0,1с; заряд, що проходить по котушці при зміні кута між 
віссю котушки та вектором магнітної індукції від φ1=0 до φ2=90° , 
якщо опір котушки  
Дано:
В=0,5 Тл,
N=100,
S=100 см² ,
Т=0,1 с,
R =2ом
φ1=0, φ2=90°
 
Знайти: εmax ; Q – ?
Задачи на украинском языке | Просмотров: 1151 | Загрузок: 0 | Добавил: alexlat | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)